ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดการลงทะเบียนเลือกชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1/2563


กำหนดการลงทะเบียนเลือกชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 

โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุม

  • การลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุม สามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้ หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุม
  • นักเรียน คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว
  • นักเรียนชั้น ม.4 ที่ลงทะเบียน นักศึกษาวิชาทหาร ถ้าผลการทดสอบจากค่ายวชิราวุธปรากฏว่าไม่ผ่านการคัดเลือกให้มาแจ้งที่ห้องวิชาการเพื่อขอเข้าอยู่ในชุมนุมอื่นๆ
  • ให้นักเรียนลงทะเบียนเลือกชุมนุม ได้ตั้งแต่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563  19.00 น. (ระบบปิดสมัครในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.00 น.)
  • ตรวจสอบรหัสประจำตัวนักเรียนชั้น ม.4 ได้ที่นี่  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


หมายเหตุ   หากนักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนชุมนุม  ติดต่อที่ ครูอัศวิน  จุลมูล   โทร  0887603620

                                                                                                                                                              ครูธรรมวิทย์  บุษบา โทร 0928879978

นักเรียนเดิม ม.5,6 ให้ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน หลัก                                     
รหัสผ่าน   :เลขประจำตัวประชาชน 13 
หลัก
ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายพชร  เด็กดีไทย
ผู้ใช้ :  11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)
รหัสผ่าน :  9999999999999 (เลขประจำตัวประชาชน 13 
หลัก)

นักเรียนใหม่ ม.4 ให้ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน หลัก                                     
รหัสผ่าน   :
รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายพชร  เด็กดีไทย
ผู้ใช้ :  11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)
รหัสผ่าน : 
11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------