ปฏิทินปฏิบัติงานระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม โรงเรียนเตรียมอุุดมศึกษาภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช


ลงทะเบียนฯได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.00 น. และระบบปิดสมัครในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 21.00 น.