ข่าวประชาสัมพันธ์

มีปัญหาในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ติดต่อครูชุติมณฑน์  ผาดแผ้ว (ครูแป้ง) หรือ ID line : Phang_fhoy  และครูฤทัย สุขเกษมbanner.jpg


การลงทะเบียนเลือกชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1/2566


ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุม

  • 1. ตรวจสอบรายชื่อเเละเงื่อนไขของชุมนุม
  • 2. ลงทะเบียนออนไลน์พร้อม วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา เวลา 09.00 น.  
  • (ระบบปิดสมัครในวันเสาร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.30 น.)
  • 3. สามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone หรือทางเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุม
  • 4. นักเรียน คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว
  • 5. นักเรียนชั้น ม.4 ที่ลงทะเบียน นักศึกษาวิชาทหาร ถ้าผลการทดสอบจากค่ายวชิราวุธปรากฏว่าไม่ผ่านการคัดเลือกให้มาแจ้งครูฤทัย สุขเกษม ที่ห้องวิชาการ เพื่อขอเข้าอยู่ในชุมนุมอื่น


นักเรียน ม.4-6 ทำตามแนวปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน หลัก                                     
รหัสผ่าน   :
รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายพชร  เด็กดีไทย
ผู้ใช้ :  11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)
รหัสผ่าน : 
11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------