ปฏิทินปฏิบัติงานระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม โรงเรียนเตรียมอุุดมศึกษาภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช


ลงทะเบียนฯได้ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.00 น. และระบบปิดสมัครในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.00 น.