ปฏิทินปฏิบัติงานระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม โรงเรียนเตรียมอุุดมศึกษาภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช


ลงทะเบียนฯได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. และระบบปิดสมัครในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น.