ข่าวประชาสัมพันธ์

มีปัญหาในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ติดต่อครูปิยลักษณ์ หะริตวัน (ครูดาว) หรือ ID line : dawpiyaluk


กำหนดการลงทะเบียนเลือกชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 

โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุม

  • การลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุม สามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้ หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุม
  • นักเรียน คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว
  • นักเรียนชั้น ม.4 ที่ลงทะเบียน นักศึกษาวิชาทหาร ถ้าผลการทดสอบจากค่ายวชิราวุธปรากฏว่าไม่ผ่านการคัดเลือกให้มาแจ้งที่ห้องวิชาการเพื่อขอเข้าอยู่ในชุมนุมอื่นๆ
  • ให้นักเรียนลงทะเบียนเลือกชุมนุม ได้ตั้งแต่ วันที่ 29 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00 น.  (ระบบปิดสมัครในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นักเรียน ม.4-6 ทำตามแนวปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน หลัก                                     
รหัสผ่าน   :
รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายพชร  เด็กดีไทย
ผู้ใช้ :  11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)
รหัสผ่าน : 
11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------