ข่าวประชาสัมพันธ์

มีปัญหาในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ติดต่อครูชุติมณฑน์  ผาดแผ้ว (ครูแป้ง) หรือ ID line : Phang_fhoy  และครูฤทัย สุขเกษมbanner ชุมนุม.png

การลงทะเบียนเลือกชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1/2567


ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุม

  • 1. ตรวจสอบรายชื่อเเละเงื่อนไขของชุมนุม
  • 2. ลงทะเบียนออนไลน์พร้อม วันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา เวลา 10.00 น.  
  • (ระบบปิดสมัครในวันวันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา เวลา 16.00 น.  )
  • 3. สามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone หรือทางเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุม
  • 4. นักเรียน คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว
  • 5. นักเรียนชั้น ม.4 ที่ลงทะเบียน นักศึกษาวิชาทหาร ถ้าผลการทดสอบจากค่ายวชิราวุธปรากฏว่าไม่ผ่านการคัดเลือกให้มาแจ้งครูฤทัย สุขเกษม หรืออ ครูชุติมณฑน์ ผาดแผ้ว ที่ห้องวิชาการ เพื่อขอเข้าอยู่ในชุมนุมอื่น


นักเรียน ม.4-6 ทำตามแนวปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน หลัก                                     
รหัสผ่าน   :
รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายพชร  เด็กดีไทย
ผู้ใช้ :  11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)
รหัสผ่าน : 
11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------