ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดการลงทะเบียนเลือกชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 


โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุม

  • การลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุม สามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้ หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุม
  • นักเรียน คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว
  • นักเรียนชั้น ม.4 ที่ลงทะเบียน นักศึกษาวิชาทหาร ถ้าผลการทดสอบจากค่ายวชิราวุธปรากฏว่าไม่ผ่านการคัดเลือกให้มาแจ้งที่ห้องวิชาการเพื่อขอเข้าอยู่ในชุมนุมอื่นๆ
  • ให้นักเรียนลงทะเบียนเลือกชุมนุม ได้ตั้งแต่ วันที่ 27 เมษายน 2565  10.00 น. (ระบบปิดสมัครในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น.)
  • ตรวจสอบรหัสประจำตัวนักเรียนชั้น ม.4 ได้ที่นี่  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


หมายเหตุ   หากนักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนชุมนุม  ติดต่อที่ ครูอัศวิน  จุลมูล   โทร  0887603620

                                                                                                                    ครูธรรมวิทย์  บุษบา โทร 0928879978


นักเรียนเดิม ม.5,6 ให้ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน หลัก                                     
รหัสผ่าน   :เลขประจำตัวประชาชน 13 
หลัก
ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายพชร  เด็กดีไทย
ผู้ใช้ :  11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)
รหัสผ่าน :  9999999999999 (เลขประจำตัวประชาชน 13 
หลัก)

นักเรียนใหม่ ม.4 ให้ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน หลัก                                     
รหัสผ่าน   :
รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายพชร  เด็กดีไทย
ผู้ใช้ :  11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)
รหัสผ่าน : 
11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------